Nee Krupa Simhaasaname Song – నీ కృపా సింహాసనమే 69

Telugu Christian Song Lyrics
Album: Telugu Solo Songs

Nee Krupa Simhaasaname Lyrics In Telugu

నీ కృపా సింహాసనమే
నా నిత్యనివాసము
యెహోవా పరిశుద్ధుడు
నా నిత్యనివాసమే
నీ నిత్యరాజ్యము

పాపిననినే ఎరిగిన వేళ
కన్నీటితో నీదు పాదాలు కడుగగా
నన్ను కరుణించినా
కనికర స్వరూపుడా
నీ రాజ్యవాసిగ నన్ను చేసినావు

నా హృదయ వేదన కన్నీటి రోదన
నీ సేవలోనే నా జీవితాంతం
నీ సేవలోనా
నీ సేవలోన జీవన దాత
నిత్యము నన్ను నడపు నా నావికా

ప్రకటింతును నే నా జీవితాంతం
నీ దివ్య నామం నీ దివ్య చరితం
నా ప్రాణప్రియుడా
నా ప్రాణేశ్వర
నీలో నిలుపు తుది శ్వాశవరకు
నీలో నన్ను నిలుపు తుది శ్వాశవరకు

Nee Krupa Simhaasaname Lyrics In English

Ni Krpa Sinhasaname
Na Nityanivasamu
Yehova Parisud Dhudu
Na Nityanivasame
Ni Nityarajyamu

Papinanine Erigina Veḷa
Kannitito Nidu Padalu Kadugaga
Nannu Karunincina
Kanikara Svarupuda
Ni Rajyavasiga Nannu Cesinavu

Na Hrdaya Vedana Kanniti Rodana
Ni Sevalone Na Jivitantaṁ
Ni Sevalona
Ni Sevalona Jivana Data
Nityamu Nannu Nadapu Na Navika

Prakatintunu Ne Na Jivitantaṁ
Ni Divya Namaṁ Ni Divya Caritaṁ
Na Pranapriyuda
Na Pranesvara
Nilo Nilupu Tudi Svasavaraku
Nilo Nannu Nilupu Tudi Svasavaraku

Nee Krupa Simhasaname Lyrics In Telugu & English

నీ కృపా సింహాసనమే
నా నిత్యనివాసము
యెహోవా పరిశుద్ధుడు
నా నిత్యనివాసమే
నీ నిత్యరాజ్యము

Ni Krpa Sinhasaname
Na Nityanivasamu
Yehova Parisud Dhudu
Na Nityanivasame
Ni Nityarajyamu

పాపిననినే ఎరిగిన వేళ
కన్నీటితో నీదు పాదాలు కడుగగా
నన్ను కరుణించినా
కనికర స్వరూపుడా
నీ రాజ్యవాసిగ నన్ను చేసినావు

Papinanine Erigina Veḷa
Kannitito Nidu Padalu Kadugaga
Nannu Karunincina
Kanikara Svarupuda
Ni Rajyavasiga Nannu Cesinavu

నా హృదయ వేదన కన్నీటి రోదన
నీ సేవలోనే నా జీవితాంతం
నీ సేవలోనా
నీ సేవలోన జీవన దాత
నిత్యము నన్ను నడపు నా నావికా

Na Hrdaya Vedana Kanniti Rodana
Ni Sevalone Na Jivitantaṁ
Ni Sevalona
Ni Sevalona Jivana Data
Nityamu Nannu Nadapu Na Navika

ప్రకటింతును నే నా జీవితాంతం
నీ దివ్య నామం నీ దివ్య చరితం
నా ప్రాణప్రియుడా
నా ప్రాణేశ్వర
నీలో నిలుపు తుది శ్వాశవరకు
నీలో నన్ను నిలుపు తుది శ్వాశవరకు

Prakatintunu Ne Na Jivitantaṁ
Ni Divya Namaṁ Ni Divya Caritaṁ
Na Pranapriyuda
Na Pranesvara
Nilo Nilupu Tudi Svasavaraku
Nilo Nannu Nilupu Tudi Svasavaraku

Song Description:
Telugu Christian Songs, RC Christian songs, Praise and Worship Songs Lyrics, Praise songs, Jesus Songs Telugu, Christian worship songs with lyrics, Telugu Gospel Songs, Telugu Worship Songs,

Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × five =