Nenellappudu Yehovanu – నేనెల్లప్పుడు యెహోవను సన్నుతించెదన్ 07

Praise and Worship Songs
Artist: Dr. Asher Andrew
Released on: 5 Dec 2021

Nenellappudu Yehovanu Lyrics In Telugu

నేనెల్లప్పుడు యెహోవను సన్నుతించెదన్
నిత్యము ఆయన కీర్తి నా నోట నుండున్ – 2

అంతా నా మేలుకే
ఆరాధన యేసుకే
అంతా నా మంచికే
తన చిత్తమునకు తల వంచితే
తన చిత్తమునకు తల వంచితే
ఆరాధన ఆపను
స్తుతియించుట మానను – 2
స్తుతియించుట మానను

1. కన్నీళ్లే పానములైనా
కఠిన దుఃఖ బాధలైనా
స్థితి గతులే మారినా
అవకాశం చేజారినా – 2

మారదు యేసు ప్రేమ
నిత్యుడైన తండ్రి ప్రేమ – 2
మారదు యేసు ప్రేమ
నిత్యుడైన తండ్రి ప్రేమ – 2

2. ఆస్తులన్ని కోల్పోయినా
కన్నవారే కనుమరుగైనా
ఊపిరి భరువైనా
గుండెలే పగిలినా – 2

యెహోవా ఇచ్చెను
యెహోవా తీసుకొనెను – 2
ఆయన నామమునకే
స్తుతి కలుగు గాక – 2

3. అవమానం ఎంతైనా
నా వారే కాదన్నా
నీవు తప్ప ఎవరున్నారు
ఆకాశమందున – 2

నీవు నాకుండగా
ఏది నాకక్కర లేదు – 2
నీవు నాకుండగా
ఏది నాకక్కర లేదు – 2

4. ఆశలే సమాధియైనా
వ్యాధి బాధ వెల్లువైనా
అధికారం కొప్పుకొని
రక్షణకై ఆనందింతును – 2

నాదు మనస్సు నీ మీద
ఆనుకొనగా ఓ నాథా – 2
పూర్ణ శాంతి నే పొంది
నిన్నే నే కీర్తింతున్ – 2

5. చదువులే రాకున్నా
ఓటమి పాలైనా
ఉద్యోగం లేకున్నా
భూమికే భరువైనా – 2

నా యెడల నీ తలంపులు
ఎంతో ప్రియములు – 2
నీవుద్దేశించినది
నిశ్ఫలము కానేరదు – 2

6. సంకల్పన పిలుపొంది
నిన్నే ప్రేమించు నాకు
సమస్తము సమకూడి
మేలుకై జరుగును – 2

యేసుని సారూప్యము
నేను పొందాలని – 2
అనుమతించిన ఈ
విలువైన సిలువకై – 2

7. నీవు చేయునది
నాకిప్పుడు తెలియదు
ఇక మీదట నేను
తెలిసికొందును – 2

ప్రస్తుతము సమస్తము
దుఃఖ కరమే – 2
అభ్యసించిన నీతి
సమాధాన ఫలమే – 2

Watch Online

Nenellappudu Yehovanu Sannuthinchedan MP3 Song

Anthaa Naa Meluke Lyrics In English

Nenellappudu Yehovanu Sannuthinchedan
Nithyamu Aayana Keerthi Naa Nota Nundun – 2

Anthaa Naa Meluke
Aaraadhana Yesuke
Anthaa Naa Manchike
Thana Chitthamunaku Thala Vanchithe
Thana Chitthamunaku Thala Vanchithe
Aaraadhana Aapanu
Stuthiyinchuta Maananu – 2
Stuthiyinchuta Maananu

1. Kanneelle Paanamulainaa
Katina Dukha Baadhalainaa
Sthithi Gathule Maarinaa
Avakaasham Chejaarinaa – 2

Maaradhu Yesu Prema
Nithyudaina Thandri Prema – 2
Maaradhu Yesu Prema
Nithyudaina Thandri Prema – 2

2. Aasthulanni Kolpoyinaa
Kannavaare Kanumarugainaa
Oopiri Bharuvainaa
Gundele Pagilinaa – 2

Yehovaa Ichchenu
Yehovaa Theesukonenu – 2
Aayana Naamamunake
Sthuthi Kalugu Gaaka – 2

3. Avamaanam Enthainaa
Naa Vaare Kaadannaa
Neevu Thappa Evarunnaaru
Aakaashamanduna – 2

Neevu Naakundagaa
Edi Naakakkara Ledu – 2
Neevu Naakundagaa
Edi Naakakkara Ledu – 2

4. Aashale Samaadhiyainaa
Vyaadhi Baadha Velluvainaa
Adhikaaram Koppukoni
Rakshanakai Aanandinthun – 2

Naadu Manassu Nee Meeda
Aanukonagaa O Naathaa – 2
Poorna Shaanthi Ne Pondi
Ninne Ne Keerthinthun – 2

5. Chaduvule Raakunaa
Otami Paalainaa
Udyogam Lekunnaa
Bhoomike Bharuvainaa – 2

Naa Yedala Nee Thalampulu
Entho Priyamulu – 2
Neevuddeshinchinadi
Nishphalamu Kaaneradu – 2

6. Sankalpana Pilupondi
Ninne Preminchu Naaku
Samasthamu Samakoodi
Melukai Jarugunu – 2

Yeusni Saaroopyamu
Nenu Pondaalani – 2
Anumathinchina Ee
Viluvaina Siluvakai – 2

7. Neevu Cheyunadi
Naakippudu Theliyadu
Ika Meedata Nenu
Thelisikondunu – 2

Prasthuthamu Samasthamu
Dukha Karame – 2
Abhyasinchina Neethi
Samaadhaana Phalame – 2

Technician Information

Lyrics, Tune & Vocals : Dr. Asher Andrew
Music: Pranam Kamlakhar
Keys: Mithun & Venkatesh
Rhythms Programming: Ricky D’souza
Trombone & Flugalhorn: Vijji
Sarangi: Dilshad Khan ( Mumbai )
Flute: Pranam Kamlakhar
Sithar: Kishore
Veena: Sivanarayana
Pakhwaz: Sridhar Chari ( Mumbai )
Shehnai: Balesh

Tapes: Sruthiraj, Venkat, Lakshinarayana, Raju & Kiran
Strings: Chennai Strings Conducted By Ravi
Rhythms From Mumbai:
Dholak: Girish Vishwa, Hafeez Ahmed, Sachin Dhamankar
Tabla: Vijay Jadhav, Ashish Jha & Sridhar Chari
Dholki: Girish Vishwa, Vijay Jadhav
Male Chorus: Sembakaraj, Sreeraj, Kesav Vindo, Sudarshan
Female Chorus: Sindhuri, Feji, Devi, Ishwarya
Mix & Master: A.P.Sekhar At Krishna Digi Studio, Chennai
Video Dop & Edit: Don Valiyavelicham
Studios: Em Square ( Sound Engineer: Bhasker ) Mumbai,
Vgp Studios ( Sound Engineer : Biju ), Vanaj Keshav Studios ( Sound Engineer : Senthil ) 20 Db Studios ( Sound Engineer : Avinash ) Chennai.
Co-oridnators: Vincent , Narender & Velavan

Nenellappudu Yehovanu Sannuthinchedan MP3 Download

Song Description:
Telugu Christian Songs, RC Christian songs, Praise and Worship Songs Lyrics, Jesus Songs Tamil, Praise songs, Nenellappudu Yehovanu Song Lyrics, Christian worship songs with lyrics, Telugu Gospel Songs, Telugu Worship Songs,

Share your love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 2 =